Měsíčník Jitřenka 10/2017 o vystoupení na festivalu Polička 555