Slavnostní otevření kulturního domu – Korouhev, 13.10. 2018 , foto Zdena Sionová